Close

ODBORNÉ ČLÁNKY Z OBLASTI POŽÁRNÍ PREVENCE

Požární bezpečnost dětských skupin

MPSV vydalo v září roku 2022 pokyny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat péči o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování této služby. K žádosti o zápis je nutné přiložit mj. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany (požárně bezpečnostní řešení) zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb.

Celý článek naleznete zde

PORVIS s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Sídlo společnosti

Vlárská 953/22,  627 00 Brno – Slatina

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín