Close
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

NAŠE SLUŽBY

 

O NÁS

Společnost Porvis s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti požární ochrany. Svým zaměřením se specializujeme na projektování požární bezpečnosti staveb a plnění podmínek požární ochrany, vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Našim klientům zajišťujeme odbornou způsobilost z oblasti požární ochrany (OZO). Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení stavby a dokumentaci požární ochrany, mezi kterou patří např. dokumentace zdolávání požárů (DZP), posouzení požárního nebezpečí (PPN), požární poplachové směrnice, evakuační plány nebo třeba stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Při své činnosti se soustředíme na veškeré detaily, tvořící ze stavby funkční projekční celek. Během projektové činnosti ve výstavbě úzce spolupracujeme s odborníky z různých profesí a snažíme se vždy nalézt optimální řešení. 

Pod našim vedením bylo realizováno velké množství náročných projektů. Svými zkušenostmi a odborným přístupem k problematice požární ochrany přinášíme našim klientům spolupráci na vysoké úrovni. 


Ing. Ondřej Valčík

Autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

  • 2022 až dosud – PORVIS s.r.o.
  • 2021 až 2022 – HZS Hlavního města Prahy (vedoucí oddělení prevence pro Prahu 3 a 8)
  • 2015 až 2020 – HZS Hlavního města Prahy (komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence – kontrolní činnost, stavební prevence)
  • 2011 až 2015 – HZS Moravskoslezského kraje (odborná stáž u jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, HS Ostrava – Fifejdy)
  • 2009 až 2015 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu)

PORVIS s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín