Close
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

NAŠE SLUŽBY

 

O NÁS

Naše společnost nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti požární ochrany. Svým zaměřením se specializujeme na projektování požární bezpečnosti staveb a plnění podmínek požární ochrany, vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Našim klientům zajišťujeme odbornou způsobilost z oblasti požární ochrany (OZO).

Při své činnosti se soustředíme na veškeré detaily, tvořící ze stavby funkční projekční celek. Během projektové činnosti ve výstavbě úzce spolupracujeme s odborníky z různých profesí a snažíme se vždy nalézt optimální řešení. 

Pod našim vedením bylo realizováno velké množství náročných projektů. Svými zkušenostmi a odborným přístupem k problematice požární ochrany přinášíme našim klientům spolupráci na vysoké úrovni. 


Ing. Ondřej Valčík

Autorizovaný inženýr požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

  • 2022 až dosud – PORVIS s.r.o.
  • 2021 až 2022 – HZS Hlavního města Prahy (vedoucí oddělení prevence pro Prahu 3 a 8)
  • 2015 až 2020 – HZS Hlavního města Prahy (komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence – kontrolní činnost, stavební prevence)
  • 2011 až 2015 – HZS Moravskoslezského kraje (odborná stáž u jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, HS Ostrava – Fifejdy)
  • 2009 až 2015 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu)

PORVIS s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín