Close

PRODEJ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ, KONTROLY A REVIZE

Naše společnost nabízí prodej požárně bezpečnostních zařízení:

  • přenosných hasicích přístrojů
  • nástěnných hydrantových systémů
  • detektorů a hlásičů
  • bezpečnostního značení

U vybraných požárně bezpečnostních zařízení provádíme také pravidelné kontroly provozuschopnosti a jejich revize dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


PORVIS s.r.o.

IČ: 291 97 520                        

Tel: +420 778 547 801

Pobočka Praha

Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4 – Braník

Pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín